Posted in Usluge

KAKO DA ZNATE KADA JE VREME DA SE OBRATITE PSIHOLOGU / PSIHOTERAPEUTU

 • Osećate psihološku/duhovnu patnju

 • Nezadovoljni ste nekim aspektima svog života (brak, porodični odnosi, posao, odnosi sa drugim ljudima, ljubavni život…) i niste sigurni šta i kako dalje
 • Dugo se vrtite u „začaranom krugu“ nezadovoljstva, teškoća, patnje i to Vas čini nefunkcionalnim u svakodnevnom životu
 • Razvili ste simptome koji mogu da ukazuju na probleme koji su psihičke prirode (problemi sa spavanjem, ishranom, varenjem, glavobolje…)
 • Želite da usvojite i savladate nove, adaptivnije oblike ponašanja i komunikacije (u komunikaciji sa drugim ljudima, poslovnim saradnicima, partnerom, decom…)
 • Želite da upoznate i razvijete svoje lične potencijale
 • Želite promenu
 • Mislite da ste pokušali sve što Vam je bilo na raspolaganju (dosadašnje iskustvo, literatura, razgovori sa poznanicima…), a teškoće, problemi i dalje postoje
 • Osećate da ste u nekom zastoju/vakumu/krizi (ličnoj, porodičnoj, partnerskoj, roditeljskoj…)
 • Dešava se da se nalazite u psihofizičkom stanju sa kojim ne znate kako da se ponesete (različiti strahovi, napadi panike, nevoljno ponavljanje određenih radnji i rituala…)
 • Želite da svesno i odgovorno donesete neku odluku
 • Želite da razumete sebe bolje i da unapredite svoje psihološko funkcionisanje – da kvalitetnije živite život

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s